Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
www.wszzkielce.pl

Szpital Miejski św. Aleksandra
ul. Kościuszki 25
www.szpitalkielecki.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała
Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
www.czerwonagora.pl

Świętokrzyskie Centrum Neurologii
ul. Grunwaldzka 45
http://wszzkielce.pl/index.php/swietokrzyskie-centrum-neurologii

Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
ul. Grunwaldzka 45
http://wszzkielce.pl/index.php/swietokrzyskie-centrum-pediatrii

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy i Noworodków
ul. Prosta 30
www.szpitalprosta.pl

Szpital MSWiA
ul. Ogrodowa 11
www.zozmswiakielce.pl/szpital

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
www.onkol.kielce.pl

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii
ul. Grunwaldzka 45
http://wszzkielce.pl/index.php/swietokrzyskie-centrum-kardiologii