urzędy

Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
www.um.kielce.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
www.kielce.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
www.swietokrzyskie.pro

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
www.powiat.kielce.pl

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9
www.nfz-kielce.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2
www.mopr.kielce.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach
ul. Piotrkowska 27
ul. Kolberga 2A
www.zus.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Wróbla 17
25-661 Kielce
www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-kielcach

Drugi Urząd Skarbowy
ul. Częstochowska 20
25-647 Kielce
www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/drugi-urzad-skarbowy-w-kielcach

Izba Administracji Skarbowej
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach

Miejski Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
www.mupkielce.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kolberga 4
25-620 Kielce
www.kielce.praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Witosa 86
25-561 Kielce
www.wup.kielce.pl

Poczta Polska - Urząd Pocztowy Kielce 1
pl. Niepodległości 2
25-001 Kielce
www.poczta-polska.pl