MKEJ Międzynarodowe Konsorcjum Egzaminacyjno Językowe
ul. Sienkiewicza 57
www.mkej.pl

Language House
al. IX Wieków Kielc 2A
www.lh.szkola.pl

AL Szkoła Języków Obcych
ul. Urzędnicza 4
www.alszkola.pl

NOVUM
ul. Warszawska 5
www.novum.kielce.com

ANGLOCITY
ul. Turystyczna 11
www.anglocity.pl

Empik School
ul. Warszawska 5
www.empikschool.com/pl

Prestige School
ul. Wesoła 37A
www.angielski-kielce.pl

Speak Up
ul. Sienkiewicza 63
www.speak-up.pl

Funky English
ul. Ściegiennego 81/8
www.funkyenglish.pl

Future Centre Training Corporation
ul. Nowy Świat 52
www.futurecentre.eu

PERFECT  Szkoła Języka Angielskiego
ul. Równa 8
www.szkolaperfect.pl

Elite Language School
al. IX Wieków Kielc 6/15
www.elitels.pl

Szkoła Językowa Helen Doron
ul. Starodomaszowska 11
www.helendoron.pl/kielce

Global Village
ul. Massalskiego 12
www.kielce.gv.edu.pl

English 4 You
ul. Wesoła 37A
www.english4you.pl

BRITISH & AMERICAN CENTRE
ul. Jana Pawła II 13
www.szkola.jezykobcy.com

The Guides
ul. Warszawska 29
www.theguides.pl

Oxford Science&Languages
ul. Słowackiego 15/1
www.oxford-online.pl

BEST 4 YOU
ul. Warkocz 15
www.bestforyou.com.pl

ENGLISH HOUSE
ul. Starowapiennikowa 37
www.english-house.edu.pl