Korona MM
ul. Sienkiewicza 53
www.szkolajazdykoronamm.pl

Andrzej Chudy
ul. Żytnia 20
www.szkolachudy.pl

Enigma
ul. Paderewskiego 14
www.enigma.kielce.pl

Wójcik
ul. Paderewskiego 48
www.szkolajazdywojcik.pl

Rajdowa Szkoła Jazdy
ul. Żytnia 4
www.rsj.com.pl

Szkoła Jazdy Słoneczna
ul. Żytnia 8
www.sj-sloneczna.pl

Joker
ul. Planty 16A
www.joker-kielce.pl

eLMichta
ul. Kościuszki 8
www.elmichta.pl

Pilot
ul. Piotrkowska 29 A
www.pilotkielce.pl

Szkoła Dobrej Jazdy Edyta Śnioch
ul. Zagórska 162
www.szkoladobrejjazdy.eu

LOK
ul. Legnicka 1
www.lok.org.pl/lok-osk/kielce/51/informacje

L-Pol
ul. Sandomierska 89
www.lpol.pl

Kielecka Szkoła Jazdy
ul. Żytnia 14
www.szkolajazdy.kielce.pl

U Sławka
ul. Poleska 44
www.uslawka.com

Tom
ul. Żelazna 47
www.szkolajazdy-kielce.pl

Hozer&Kruk
ul. Bodzentyńska 10
www.hozerkruk.pl

Zaława
ul. Złota 19
www.zalawa.pl

Sprint
ul. 1 Maja 56
www.prawojazdykielce.pl/autoszkola/80

Wojciechowski
ul. Wesoła 51
www.szkolawojciechowski.pl

Świętokrzyska Szkoła Jazdy
ul. Sienkiewicza 40
www.swietokrzyskaszkolajazdy.pl

Expres
ul. 1 Maja 70
www.szkolajazdy.exprespluta.pl

Krzysztof
ul. Karczówkowska 10
www.krzysztof.com.pl

Squll
ul. Planty 16A/207
www.squll.pl

LekcjaJazdy.pl
ul. Lecha 6
www.lekcjajazdy.pl