Cztery Pory Roku
ul. Sienkiewicza 10/12A
4poryroku.com

Słynna Cukiernia
ul. Słowackiego 18/2
www.slynnacukiernia.pl

Cukiernia Banatkiewicz
ul. Staszica 10A
www.banatkiewicz.pl

Cukiernia Braci Janusz
ul. Bohaterów Warszawy 9
www.braciajanusz.pl

Cukiernia Dorotka
ul. Wspólna 4
www.dorotkakielce.pl

Pepe-Rosso
ul. Sienkiewicza 57
www.pepe-rosso.pl/cukiernia.html

Cukiernia Sowa
Galeria Echo  ul. Świętokrzyska 20
www.cukierniasowa.pl/pl/cukiernie?view=places&cukiernia=184

Cukiernia Świat Słodyczy
ul. Paderewskiego 34
www.swiatslodyczy.com.pl

Cukiernia Ciasta Domowe
ul. 1 Maja 180
www.ciastadomowe.net

La Baguette
ul. Silniczna 13
www.labaguette.pl/kontakt

Cukiernia Pasternak
ul. Karbońska 3A
www.pasternak.kielce.com

Lazur
Suchedniów, ul. Powstańców 1863r. /nr 49
www.cukiernialazur.pl

Cukiernia Koziara
Busko - Zdrój, Plac Zwycięstwa 24
www.cukiernia.wertui.pl

Cukiernia u Ani
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 65
www.cukierniauani.pl